Saturday, 25 February 2017

Abu Nawas

Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami (756-814) dikenal dengan nama Abu-Awas atau Abu-Nuwas. Salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik pada awal periode Abbasid atau Abbasiyah (750-1258) ini dilahirkan di Ahvaz, Persia, dan meninggal di Baghdad. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab dan Persia. Ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan kocak, Abu Nawas, yang belajar di Basrah, lalu di Kufah di bawah bimbingan penyair Walibah ibn al-Hubah, kemudian dibimbing Khalaf al-Ahmar. Namanya disebut-sebut dalam kisah Seribu Satu Malam. Banyak yang mengatakan, karyanya mencerminkan gambaran masyarakat: lucu, sinikal, bahkan ironi kehidupan.
Dikutip dari: Trias Kuncahyono, “Abu Nawas”, Kompas, Minggu, 26 Februari 2017, halaman 4

No comments:

Post a Comment